defon.pl - kupuj taniej online

Zgłoś naruszenie

Administrator szanuje prawo polskie i międzynarodowe, dlatego będzie reagował najszybciej jak to możliwe na wszelkie wiarygodne zgłoszenia dotyczące wszelkich naruszeń prawa w Portalu. Żadne przypadki naruszeń prawa nie będą tolerowane. Każdy użytkownik Portalu umieszczajac swoje materiały, jest informowany o tych zasadach i je akceptuje.

Jeśli mimo to zauważą Państwo iż jakieś materiały na Portalu naruszają w jakikolwiek sposób prawo, prosimy o zgłoszenie nam tego faktu poprzez poniższy formularz. Zgłoszenia będą weryfikowane w terminie do 7 dni roboczych.

Materiały, które naruszają prawo, zostaną usunięte przez Administratora niezwłocznie po weryfikacji wiarygodności zgłoszenia.

Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), Administrator, który po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia, usunął Materiał naruszający prawo, zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej a jedyną osobą pociągniętą do odpowiedzialności może być Użytkownik, który zamieścił Materiał.

Użytkownicy, którzy naruszyli Państwa prawa otrzymają surowe upomnienia, natomiast w przypadku większej skali naruszeń ich konta zostaną zablokowane.

Bezzasadne zgłoszenia będą odrzucane a Użytkownicy dokonujący takich zgłoszeń zostaną surowo upomniani. W razie powtarzających się fałszywych zgłoszeń, ich konta zostaną zablokowane.

 


 

Formularz zgłoszeniowy

Jeden na linię, w formacie https://sharevideo.pl/f/XXX lub https://sharevideo.pl/e/XXX

Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób te materiały naruszą prawo oraz o podanie informacji kontaktowych oraz danych osoby/firmy, której prawa są łamane.

Uwaga!

Zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), możemy zablokować materiały w reakcji na urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne zgłoszenie. Prosimy wypełnić powyższe dane, by zgłoszenie spełniało warunek wiarygodności.

Proszę pamiętać, że podane informacje mogą zostać przekazane Użytkownikowi, który dostarczył materiały podejrzane o łamanie zasad, w celu umożliwienia mu złożenia wyjaśnień.

Proszę również upewnić się, czy konkretne treści rzeczywiście naruszają prawa autorskie. W razie wątpliwości odnośnie swoich praw lub braku pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, sugerujemy najpierw zwróć się o poradę prawną. Zwracamy uwagę, iż na mocy art. 212 par.1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z późn. zmianami) złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może być zagrożone karą nawet roku pozbawienia wolności. Szkody spowodowane nieprawdziwym zgłoszeniem mogą też prowadzić do zasądzenia wysokich odszkodowań zasądzonych w postępowaniu cywilnym.defon.pl - kupuj taniej online